Illustratie ‘Stikstof in Steenwijkerland’

In mei 2019 barste de stikstofcrisis los, door het wegvallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Veel bouwprojecten vielen stil.

Landelijk zijn een aantal noodmaatregelen genomen maar dit zijn geen duurzame oplossingen voor de lange termijn.

Het onderwerp stikstof raakt vooral de ondernemers in de agrarische- en bouwsector. In het hele land maar als collectieve belangenbehartiger wil de Business Club Steenwijkerland de bewustwording op dit thema bij de ondernemers in Steenwijkerland vergroten. Stikstof raaks ons, nu of in de toekomst, allemaal. 

De werkgroep van BCSteenwijkerland vroeg mij om dit probleem in beeld te brengen. Deze gaat geplaatst worden in de flyer over dit onderwerp.

© PrimaPrent 2023 | Vormgeving door PrimaPrent