Inzichten in beeld

Al pratende kwamen er nieuwe inzichten bij. Het zou mooi zijn wanneer het eindproduct een stimulans is om creatief te zijn binnen je functie om tot een optimaal inburgeringstraject te komen …(!)

Het begon met een fijn gesprek met Marjolein Thoma. Tijdens een gesprek met haar is het goed opletten want er komt een flinke dosis informatie voorbij. Marjolein is gedreven en direct; een fanatieke aanpakker. Ze vertelde over de nieuwe wet inburgering. Deze is actief sinds 2022. Na het invoeren van die wet is er, onder andere in Friesland, een leeromgeving opgestart. Deze ‘Community of Practice Inburgering” van Divosa richt zich op de lokale uitdagingen.

In Friesland zijn er kritische succesfactoren uitgerold. Belangrijke punten die van wezenlijk belang zijn die bepalend zijn voor een goed inburgeringstraject.

Deze punten verwerk ik in de praatplaat, die op haar beurt door Cindy Jernberg verwerkt is in een boekje. 

Ons doel?

Een stimulans voor uitvoerders van de WI21 om de ruimte te pakken die binnen de wet zit, zodat statushouders beter geholpen zijn!

Mooi werk heb ik.

praatplaat, Friesland, inburgering

© PrimaPrent 2023 | Vormgeving door PrimaPrent